Tas, kā Tu domā par savu klientu ietekmē to, kā Tu viņam atbildi. //Marilyn Suttle

Izcila klientu apkalpošana, spējot izprast klientu un pielāgoties viņam.

Mēs palīdzam Taviem klientu apaklpošanas speciālistiem kļūt par sevis vislabāko versiju.

Pielietojamās improvizācijas treniņi pilnveidos un stiprinās sekojošas "soft skills" prasmes:
 • aktīvā klausīšanās un sadzirdēšana
 • spēja izzināt klienta patieso vajadzību
 • prasme atrast visdažādākos risinājumus
 • empātija un emocionālā inteliģence
 • emociju vadība
 • ķermeņa valoda
 • balss toņa un intonācijas izmantošana
 • strukturēta runa
 • stāstu veidošana
 • sarežģītu lietu vienkārša paskaidrošana
 • pašmotivācija

Apmācību programmas izstrāde

Apmācības tiek pielāgotas Tavas klientu apkalpošanas komandas specifikai un vajadzībām. Apmācības kā zvanu centros strādājošajiem, tā klientu apkalpošanas speciālistiem, kas satiek klientus aci pret aci.

Process:

 1. Iepazīstamies ar Tavu unikālo situāciju un klientu apkalpošanas speciālistiem
 2. Vienojamies par sasniedzamo mērķi
 3. Izstrādājam pielāgotu apmācību programmu
 4. Novadām aizraujošākās un efektīvākās apmācības, kādas Tava komanda jebkad ir saņēmusi
 5. Prasmīga un priecīga komanda = laimīgi klienti

Apmācības vadām kā
klātienē, tā tiešsaistē, izmantojot Zoom zvanu platformu.
Visas apmācības sastāv no 30% teorijas, 65% praktiso nodarbību un situāciju simulāciju un 5% tīra prieka!


PIEDĀVĀJUMS

Apmācību saturs:

Veiksmīgas klientu apkalpošanas kods

Empātija un emociju vadība

Darbs ar sarežģītiem klientiem, dusmām

Aktīvā klausīšanās un sarunas vadība

Klienta vajadzību izznāšana un to pielāgošana sarunai

Uzņēmuma un klienta mērķu sasniegšana, balanss

Manas stiprās puses un to izmantošana klientu apkalpošanā

Praktiskie uzdevumi situāciju simulācijai


KAS VADĪS APMĀCĪBAS


Aija Iesalniece


Programmas izveidotāja un viena no trenerēm


Klientu apkalpošanas profesionāle ar 360° pieredzi:
 • strādājusi zvanu centrā par klientu apkalpošanas speciālisti
 • vadījusi klientu apkalpošanas komandu
 • vadījusi apmācību un kvalitātes departamentu klientu apkalpošanā (ārpakalpojuma sniedzēja zvanu centrā)
 • vadījusi reģionālos klientu apkalpošanas departamentus Eiropas valstīs un Skandināvijā
 • vadījusi starptautiska uzņēmuma grupas klientu apkalpošanas departamentu, atverot jaunus centrus, ieviešot kvalitātes uzraudzību un vadot pilnu departamentu darbību 16 valstīs visā pasaulē
 • unikālā pakalpojuma "klientu serevisa pop - up kvalitātes tests" izveidotāja
Programmā apvienojusi savu klientu apkalpošanas pieredzi ar komunikācijas un improvizācijas piereidzi, izveidojot unikālus praktiskos treniņus, kas precīzi mērķēti uz klientu apkalpošanas speciālistiem nepieciešamo, specifisko prasmju pilnveidošanu.

Krišjānis Berķis

Krišjānis Berķis ir improvizators, pasākumu vadītājs, kā arī komunikācijas treneris.
7 gadus darbojies Rīgas Improvizācijas teātrī kā aktieris un pasniedzējs.
Spēj atraisīt komunikācijas prasmes pat vis-introvertākajos cilvēkos, jo pats ļoti labi zina, kā ir tādam būt.
Pielietojamā improvizācijā specializējas uz komunikāciju, empātiju un runas dikciju, balss emocionālo pielāgošanu.

Elīna Biseniece

Improvizācijas teātra aktrise kopš 2009. gada, improvizācijas trenere, podkāsta "Būsim reāli" veidotāja un vadītāja, mācību un meistarklašu vadītāja, sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste.
Praktizē improvizāciju jau 10 gadus.
Pielietojamā improvizācijā specializējas uz radošumu un dizaina domāšanu, pārliecību par sevi un komunikāciju digitālajā vidē.


Mūs izvēlas:

Sazinies
Email again: