Improvizācija 

pārliecinātai sievietei

Iztēlojies sevi ieejot vasarā pilnu jaudas un dzīvesprieka!
Kurss: Improvizācija pārliecinātai sievietei
Divi vakari mēnesī Tavam profesionālās un personīgās izaugsmes laikam (+ arī tīram priekam, protams :) )

 • iesaistoša komunikācija
 • ideju radīšana
 • drosme darīt
 • harisma
 • pielāgošanās negaidītajam (praktiskā improvizācija)
 • emociju vadība un izmantošana
 • klausīšanās un sadzirdēšana aiz vārdiem
un vēl daudz kas lielisks - sīkāk par saturu lasi zemāk.
Rezervē dalību kursā, maksājot tikai par pirmo nodarbību. Pēc tās izlem par turpināšanu.
Pievienot grozam
€35.09

Laiks:
17:30-19:30

Datumi: 
 • 11., 25. marts
 • 15., 29. aprīlis
 • 6., 20. maijs
 • 3., 17. jūnijs
Vieta: Daliņa stadiona semināru zāle
Cena: 35 eur/nodarbība

Norise:

80% prakses, 15% teorijas un 5% tīra prieka

Praktiskās nodarbības ir vieglu un pozitīvu improvizācijas spēļu/metožu kopums, kas ļauj nepiespiestā vidē apzināties savas stiprās puses un tās izmantot. Nodarbību spēks ir vadītā refleksijā pēc pildītajiem uzdevumiem, atrodot praktizētā pielietojumu ikdienā.

Ieguvumi

 • savas rīcības un tās radītās ietekmes izpratne
 • katra tēma tiek apgūta praksē un caur refleksiju vai diskusiju tai atrasts reāls pielietojums ikdienā
 • iegūtās prasmes ir viegli turpināt trenēt
 • pēc noklusējuma, katra nodarbība ir saliedējoša un jautra
Saturs

Improvizatora domāšana
 • klātesamība
 • iespēju redzēšana izaicinājumos
 • kļūdu svinēšanas prasme
 • riskēšana, drosme darīt
 • ideju radīšana no "nekā"
 • savu zināšanu, pieredzes un prasmju absolūta izmantošana saspringtās situācijās
Klausīšanās
 • ko sadzirdēt aiz vārdiem
 • ķermeņa valodas, balss toņa sadzirdēšana un tulkošana
 • sarunas / sadarbības partnera teiktā izmantošana sadarbības veidošanā
Komunikācija
 • drosme teikt
 • uz risinājumu vērsta komunikācija sarežģītās situācijās
 • pārliecinoša un autentiska ķermeņa valoda
 • jaudīga publiskā runa
 • iesaistoša stāstu veidošana
 • kā sarežģīto pastāstīt vienkārši
 • kā garlaicīgo pastāstīt aizraujoši
Harisma
 • savu stipro pušu identificēšana
 • pārliecība par sevi
 • sava dabiskā harismas veida identificēšana un stiprināšana
 • autentiskums sarunā un sadarbībā
"Jā" sev
 • abpusēji izdevīgu sadarbību veidošana
 • cieņpilna "nē" teikšana
 • savu ideju realizēšana
 • cieņpilna sarunāšanās ar sevi
Uzvedības statusu elastība:
"Statuss ir nevis tas, kas Tu esi, bet gan tas ko Tu dari" Keith Johnston
 • Augsta un zema uzvedības statusa identificēšana un ietekme
 • Kā runāt ar izteikti augstiem uzvedības statusiem (valdonīgs, uzstājīgs)
 • Kā runāt ar izteikti zemiem uzvedības statusiem (neiesaitās, klusē, baidās)
 • Sava dabiskā uzvedības statusa identificēšana
 • Uzvedības statusu elastība - kā izmantot praksē, ikdienā

Nodarbības vada
Aija Iesalniece
profesionāla pielietojamās improvizācijas trenere, sertificēta supervizore ar maģistra grādu vadības psiholoģijā. Jauno uzņēmēju un vadītāju mentore. Grāmatas "Improvizē savai izaugsmei" autore. Biznese trenere līderībā, sadarbībā un komunikācijā. Vieslektore universitātēs: RTU, RSU un "Turībā".

Atsauksmes no iepriekšējām dalībniecēm
Pievienot grozam
€35.09